Abonnement

U sluit een abonnement af voor 3 jaar. U krijgt daarom korting op de veegprijs, in plaats van € 65,00 betaalt u € 50,00.
De prijs staat voor 3 jaar vast. Als de 3 jaar voorbij zijn zal er een kleine prijsverhoging plaats vinden en wordt dan weer voor 3 jaar vastgezet.
Beheer: Schoorsteenveegbedrijf ANTIROET