Veegprijzen

De actuele veegprijzen zijn:

1e kanaal

2e kanaal

abonnementsprijs

€ 65,00

€ 30,00

€ 50,00
Beheer: Schoorsteenveegbedrijf ANTIROET