Veegprijzen

De actuele veegprijzen zijn:

1e kanaal

2e kanaal

abonnementsprijs

€ 55,00

€ 25,00

€ 45,00
Beheer: Schoorsteenveegbedrijf ANTIROET