Waarom Schoorsteenvegen

1. Waarom?
Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woning veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek worden geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.

2. Waarom schoorsteen vegen?
Bij het stoken van hout (meer informatie over verbranding van hout leest u onder het knopje Weetjes), ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terecht komen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden (word al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in de brand en de schoorsteenbrand is een feit. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk.
Bovendien controleert u schoorsteenveger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen.

3. Hoe vaak schoorsteen vegen?
Bij gebruik van hout (meer informatie over verbranding van hout leest u onder het knopje Weetjes) en wanneer de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt wordt is één keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.

4. Gas kanalen.
Sinds het aardgas in Nederland zijn intrede deed, is het schoorsteenvegen een beetje in de vergeethoek geraakt. Immers gas had een schone verbranding dus de schoorsteen kon niet meer vervuilen. Daar schuilt het gevaar! Normaal gesproken kan gas geen roetafzetting geven, doch wanneer er zich een verstopping in het kanaal bevindt, kan dit leiden tot koolmonoxide-vergiftiging. Een verstopping kan zich altijd voordoen. Denk maar eens aan een nest of loszittende delen uit het kanaal. Periodiek onderhoud
(b.v. 1 keer per jaar) door de schoorsteenveger kan veel leed voorkomen.

5. Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?
Heeft u een brandverzekering afgesloten dan bent u verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening kunnen aantonen, dat de schoorsteen niet langer dan 1 jaar geleden geveegd was.

Beheer: Schoorsteenveegbedrijf ANTIROET