Diverse weetjes

Houtsoort:
Een warme vlam krijgt U van Eikenhout, Essen en Acaciahout.
Fruitbomen zoals: Esdoorn en Beukenhout geven juist weer een rustige vlam.

Uw as:
Gooi de as van Uw haard niet in Uw GFT bak maar in de gewone huisvuilbak.

Bij schoorsteenbrand?
Wat te doen bij schoorsteenbrand?
Als eerste herken je het doordat het schoorsteenkanaal flink begint te loeien. Dan is het zaak de luchttoevoer af te sluiten of te belemmeren. Ook kunt U blussen met zand of zout, gebruik nooit water !

Milieu?
De milieubelasting hangt sterk af van het stookgedrag. Stoken van schoon en droog hout en een goed trekkende schoorsteen beperken de luchtvervuiling.

De verbranding?
Bij schoon en droog hout vind bij de juiste temperatuur een volledige verbranding plaats. Een onvolledige verbranding kan dus ook optreden bij een te lage temperatuur of te weinig luchttoevoer.

Harsbomen:
In het hout van naaldbomen zit houtgas dat zit in het binnenste deel van het hout en komt niet gemakkelijk vrij. Doordat het hout verwarmd word kan er hoge gasdruk ontstaan waardoor er gloeiende deeltjes kunnen wegschieten.

De vlam:
Wat voor soort hout je in de open haard gooit, bepaalt wat voor soort vlam je krijgt. Gezellige knetterende vlammen krijg je bij eiken- of essenhout. Essenhout brandt ook lekker lang. Berkenhout is ideaal voor de kleinere haard en levert een mooie vlam op omdat je die witte schors ziet en er weinig rook vrij komt. Een lekker warm vuurtje krijg je bijvoorbeeld met beukenhout. Gooi er in ieder geval nooit behandeld hout op, want bij het verbranden kunnen stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid en het milieu.
Beheer: Schoorsteenveegbedrijf ANTIROET